Cập Nhật Cuối Cùng: [Th11 22, 2023 lúc 09:15]

Chào mừng bạn đến với FABET! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website https://fabet.ch/.

1. Thu Thập Thông Tin

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông Tin Cá Nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, và thông tin tài chính khi bạn đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.
  • Thông Tin Sử Dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website của chúng tôi, bao gồm các dữ liệu về lượt truy cập, lịch sử giao dịch và tương tác trên trang web.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Quản Lý Tài Khoản: Để xác thực danh tính, cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch.
  • Cải Thiện Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới.
  • Truyền Thông Tiếp Thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, nếu bạn đồng ý.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chia sẻ với các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Yêu Cầu Pháp Lý: Khi cần thiết theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập không được phép hoặc tiết lộ trái phép.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email/điện thoại].

6. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này từ thời gian để thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.